Skip to content

om oss

Tilbake – klikk her!

Hvorfor er det slik at mennesker påfører seg selv smerte?

”Det var ikke slik jeg vil ha det… det var ikke slik jeg regnet med at det skulle bli”

Om oss er en forestilling som handler om en familie som opplever problematikken rundt selvskading.

Vi møter Emma som forteller om førte gang hun skader seg.  Søstrene Sara og Bertine, og Emma´s far som forteller om hvordan de opplever mange hendelser. Sykehus, psykiateren og hjemme. Det blir bare verre… Emma blir bare verre!
Spørsmålene som følger med er vanskelige å forstå og kan bare ikke forklares!

”Det er vanskelig å la henne være i denne verden”

.

Manus & regi; Johanne Steinsland