Skip to content

Visjon

Motto: Vi kan, vi vil… Vil du?

Unge SPOR

–        Skal etablere et kulturforum på Jæren.

–         Skal være et naturlig resurssenter

–         Vil bli et møtested og samlingspunkt

Underpunkt til visjon:

  • Unge SPOR skal til en hver tid utvikle organisasjonen, ledelse og evt. ansatte i takt med krav fra marked, myndigheter og organisasjons- og næringslivet for øvrig.

Dette overholdes ved å etter og videreutdanne både i organisasjonen og den kommende medarbeidere.

Dette vil igjen bidra til at Unge SPOR forbindes med seriøsitet og kvalitet, og vil skape et varemerke.

  • Unge SPOR skal gjennom sin effektive og gode administrasjon, være en synlig organisasjon, og bli oppfattet positivt og med respekt innen service og rådgivning.
  • Unge SPOR skal til en hver tid ”leve opp til” sitt motto, og vise både kunnskap og vilje utad.

Gjennom sitt ungdomsarbeid skal det tilrettelegges etter den enkeltes eget ønske, samtidig som kunnskapsbygging og krav til læring overholdes.

 

 

  • Unge SPOR skal være en trygg og god arbeidsgiver, en trygg og god medlemsorganisasjon, og et knutepunkt mellom ungdom og kultur.