Skip to content

Søknadskjema

Tilbake til siden; Kulturstipend

Søknadsfrist for 2017 er 15.september

KRYSS AV FØR DU GÅR VIDERE

Jeg har lest og forstått vedtekter og vilkår for å søke Unge SPORs Kulturstipend

OM SØKER

Navn på søker

Kort beskrivelse av deg / gruppen / organisasjonen

Din alder / Hvor lenge har gruppen eksistert?
år, måneder

Hjemmeside, blogg eller lignende - Lim inn url (Eksempel: http://www.ungespor.no)

Er du / dere medlem av en annen organisasjon? Hvilke?

Kontonummer for evt. utbetaling av stipend

KONTAKTPERSON - for gruppe eller søker selv

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnr Sted

Telefon

E-post

OM TILTAKET / PROSJEKTET

Navn på tiltaket

Begrunnelse for søknad / Beskrivelse av tiltaket

Søknadssum (min 5.000kr - maks 30.000kr)

Dato for tiltaket

Eventuell sluttdato for tiltaket

BUDSJETT

Her må du føre inn alle forventede inntekter og utgifter som tiltaket har. Dersom du / dere har andre innteker / søker andre tilskudd, husk å oppgi disse her. Dersom budsjett sendes som vedlegg til søknaden - skriv "vedlegg" i feltet nedenfor.

Inntekter:

Utgifter:

VEDLEGG

Her kan du laste opp vedlegg (f.eks: bilder, budsjett, dokument o.l.) til søknaden. Opplastingen er begrenset til 10 filer a/maks 3mb pr. stk. Video og/eller andre store filer anbefaler vi at blir lastet opp i Dropbox eller Youtube, slik at link til dette kan skrives med tekst ovenfor i søknaden.

SNART KLAR FOR Å SENDE

Jeg bekrefter at opplysninger gitt er korrekte

Ved en evt. tildeling vil jeg / vi levere en rapport med tilhørende regnskap innen frist fastsatt av stipendutvalget - senest 1år fra stipendet blir utbetalt

HELT TIL SLUTT - velg et av tre alternativer nedenfor

Tiltaket gjennomføres helt uavhengig av tildeling av stipendetTiltaket gjennomføres uavhengig av om hele eller deler av søknadssummen tildelesTiltaket blir ikke gjennomført dersom stipend ikke tildeles

SIKKERHET SENDING

captcha

Skriv inn tegnene i ruten over:

 www.ungespor.no