Skip to content

Søknadskjema

Tilbake til siden; Kulturstipend

Søknadsfrist for 2017 er 15.september

  KRYSS AV FØR DU GÅR VIDERE

  Jeg har lest og forstått vedtekter og vilkår for å søke Unge SPORs Kulturstipend

  OM SØKER

  Navn på søker

  Kort beskrivelse av deg / gruppen / organisasjonen

  Din alder / Hvor lenge har gruppen eksistert?
  år, måneder

  Hjemmeside, blogg eller lignende - Lim inn url (Eksempel: http://www.ungespor.no)

  Er du / dere medlem av en annen organisasjon? Hvilke?

  Kontonummer for evt. utbetaling av stipend

  KONTAKTPERSON - for gruppe eller søker selv

  Fornavn

  Etternavn

  Adresse

  Postnr Sted

  Telefon

  E-post

  OM TILTAKET / PROSJEKTET

  Navn på tiltaket

  Begrunnelse for søknad / Beskrivelse av tiltaket

  Søknadssum (min 5.000kr - maks 30.000kr)

  Dato for tiltaket

  Eventuell sluttdato for tiltaket

  BUDSJETT

  Her må du føre inn alle forventede inntekter og utgifter som tiltaket har. Dersom du / dere har andre innteker / søker andre tilskudd, husk å oppgi disse her. Dersom budsjett sendes som vedlegg til søknaden - skriv "vedlegg" i feltet nedenfor.

  Inntekter:

  Utgifter:

  VEDLEGG

  Her kan du laste opp vedlegg (f.eks: bilder, budsjett, dokument o.l.) til søknaden. Opplastingen er begrenset til 10 filer a/maks 3mb pr. stk. Video og/eller andre store filer anbefaler vi at blir lastet opp i Dropbox eller Youtube, slik at link til dette kan skrives med tekst ovenfor i søknaden.

  SNART KLAR FOR Å SENDE

  Jeg bekrefter at opplysninger gitt er korrekte

  Ved en evt. tildeling vil jeg / vi levere en rapport med tilhørende regnskap innen frist fastsatt av stipendutvalget - senest 1år fra stipendet blir utbetalt

  HELT TIL SLUTT - velg et av tre alternativer nedenfor

  Tiltaket gjennomføres helt uavhengig av tildeling av stipendetTiltaket gjennomføres uavhengig av om hele eller deler av søknadssummen tildelesTiltaket blir ikke gjennomført dersom stipend ikke tildeles

  SIKKERHET SENDING

  captcha

  Skriv inn tegnene i ruten over:

   www.ungespor.no