Skip to content

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Tilbake til siden; Kulturstipend

Plakat kulturstipend5 copy (rez)

 .

Hvorfor dele ut kulturstipend?

Unge SPOR har valgt å dele ut kulturstipend fordi vi tror dette kan og vil bidra til at kunstnerspirer gror og at antall kulturtilbud øker.

Det er nettopp denne type arbeid vi tror på, brenner for og disse spor vi streber mot at andre skal følge.

.

Kultur er viktig!

Kultur er inkluderende, skapende, forebyggende, kreativitetsbyggende og har gang på gang vist at gir en faktisk samfunnsgevinst.

 

Hvordan kan en frivillig organisasjon som Unge SPOR dele ut penger fra egen kasse?

Fordi vi vet hvor vanskelig og mye tungt arbeid det ligger bak det å finansiere tilstelninger, forestillinger, osv.

Vi tror at ved å dele ut kulturstipendet, vil mottakerne kunne jobbe mer med det de faktisk brenner for, og at gevinsten er bedre kulturtilbud til enda flere.

Ja, dette betyr at vi selv må jobbe enda hardere for å oppnå ønsket balanse i eget regnskap, men så lenge det ligger innenfor vår visjon, skulle det bare mangle at vi gjør vårt ytterste for å oppnå målene!

Kulturstipendet er en ”vinn vinn”, markedsføringsverdien dette gir oss er langt høyere enn hva for eksempel avisannonser, radioreklame og lignende kan gi oss til samme pris, samtidig som vi får bidra til at andre kan realisere drømmer, visjoner, tanker og ideer.

 

Hvem kan søke?

Alle som kan og vil innenfor det uendelig brede kulturfeltet. Tiltak som omfavner flest, setter spor og skaper mest utav hver krone vil bli prioritert.

Kulturstipendets vedtekter setter svært få begrensninger med tanke på målgruppe, og vil forhåpentligvis bidra til at vi får mange gode søknader og en vanskelig oppgave med å gjøre vedtakene om tildeling.

 

Hvor kan vi søke?

Søknaden finner man på hjemmesiden vår www.ungespor.no i søknadsperioden. Vedlegg kan lastes opp i søknadsskjema, eller sendes til kulturstipend[a]ungespor.no

Tildelinger vil bli offentliggjort den 01.oktober

 

 

Unge SPOR forbeholder seg til en hver tid retten til å bruke alt det materialet som blir tilført søknad og rapport, inklusiv tekst og bilder/video enten på nettstedet eller i enhver annen form, inklusiv offentlig omtale eller reklame

Unge SPOR forbeholder seg til enhver tid retten til å endre retningslinjer og vedtekter for Unge SPORs Kulturstipend. Endringer vil bli varslet på våre hjemmesider www.ungespor.no.Det er søkers ansvar å holde seg oppdatert på retningslinjer og vedtekter. Ved tilsagn om tilskudd vil retningslinjene ved tilskuddstidspunktet være de gjeldene for gruppen.